Nomiya photo Japon Chichibu, préfecture de Saitama, Tokyo.