Tours Shinjuku
Tours de la mairie de Shinjuku, Tokyo. Japon.