Fast food
Echoppe de soushi à Tsukiji, Tokyo, Japon.