20070601-040.JPG
Quartier de Shinjuku, Tokyo, Japon.